Adatvédelem, jogi nyilatkozat

Bármely, weboldalunkon látható tartalom utánközléséhez írásos engedélyünk szükséges!
Nem valószínű, hogy engedélyt adunk anyagaink más weboldalon vagy CD-ROM-on történő reprodukálására, de mindegyik közzétett anyag sem másolható, reprodukálható, utánközölhető, sokszorosítható, értékesíthető, nyilvánosan előadható, módosítható, saját termékbe, szolgáltatásba beépíthető, proxy cache-elhető vagy bármilyen más formában akár ingyenesen, akár visszterhesen felhasználható, kivéve amennyiben a Tulajdonos erre előzetesen írásban engedélyt ad. www.webnevtar@gmail.com

FONTOS! A névkártya a megrendelt időszak összegének kiegyenlítése után kerül megjelenésre! Amennyiben ez nem tőrténik meg addig a megjelenést felfüggesztjük!Késedelmes fizetés ( *átutalás esetén ) a honlapon szereplő szerződési feltételek 3. pont alapján késedelmi kamattal ill. adminisztrációs díjjal terheljük, melyet kiszámlázunk a megrendelőnek.* átutalást választva a számlánkra történő beérkezése 48 órán belül.Delayed payment ( *utalás his case ) on the website character conditions of contract based on 3. dot with default interest, administrative we burden it with a prize, for which we invoice the customer. * transfer his arrival happening chosen for our account inside 48 clocks.

A magyarországi törvények szerint az uniós szabályozással azonosan a Ptk. 2004. május 1-jétől hatályos 301/A. §-a szerint a késedelmi kamat mértéke a, (ez az érték aktuálisan a szerződés aláírásától számítva 8. naptól 30 naponta 14 százalék). A kamatfizetési kötelezettség a jogosult fizetési felszólításának (számlájának) kézhezvételétől számított 8 nap elteltétől esedékes, illetve a jogosult teljesítésétől számított 8 nap elteltétől, a jogosult fizetési felszólításának (számlájának) kézhezvétele a szerződés aláírásának napja. Késedelmes kifizetés esetén a megjelenést korlátozzuk, addig a pontig, melytől a késedelmes fizetés kamataival, teljes összegben megérkezik a cég számlájára.Késedelmes fizetés esetén a szolgáltató adminisztrációs díjjat számol fel!Adminisztrációs díj a számlán szereplő összeg 47-% -a.

печать

Партнеры

Информация

<p> Плата составляет £ 130 / год. <br>? Цены на все времени курсы валют будет меняться в среде. </ STRONG> </ P> _x000D_          <p> ВАЖНО! Карты появится после зачета заказанный период </ STRONG> </ P> _x000D_          <p> ИМЯ: </ STRONG> название компании или имя имя держателя карты в </ P> _x000D_          <p> ОПИСАНИЕ </ STRONG>: (. fordászat например, автомобиль и т.д.) пара слов описание деятельности </ P> _x000D_          <p> карты: </ STRONG> Вы можете быть отредактированы, обрезать графические карты. Мой компьютер, макс. 512Kb. Формат JPG. визитные карточки онлайн редактор </ P> _x000D_          <p> Пожалуйста только обрезать, загружать соотношение Серия 9:05 (90 мм х 50 мм) карт </ P> _x000D_          Весь <p> период: </ STRONG> Выберите период появления имя карты. (12 месяцев) </ P> _x000D_          <p> платежный адрес. </ STRONG> Имя клиента, местоположение и т.д. </ P> _x000D_          <hr> _x000D_          <p> зачислен после получения суммы упорядоченной фазе счет в течение 72 часов </ STRONG> </ P> .