Adatvédelem, jogi nyilatkozat

Bármely, weboldalunkon látható tartalom utánközléséhez írásos engedélyünk szükséges!
Nem valószínű, hogy engedélyt adunk anyagaink más weboldalon vagy CD-ROM-on történő reprodukálására, de mindegyik közzétett anyag sem másolható, reprodukálható, utánközölhető, sokszorosítható, értékesíthető, nyilvánosan előadható, módosítható, saját termékbe, szolgáltatásba beépíthető, proxy cache-elhető vagy bármilyen más formában akár ingyenesen, akár visszterhesen felhasználható, kivéve amennyiben a Tulajdonos erre előzetesen írásban engedélyt ad. www.webnevtar@gmail.com

FONTOS! A névkártya a megrendelt időszak összegének kiegyenlítése után kerül megjelenésre! Amennyiben ez nem tőrténik meg addig a megjelenést felfüggesztjük!Késedelmes fizetés ( *átutalás esetén ) a honlapon szereplő szerződési feltételek 3. pont alapján késedelmi kamattal ill. adminisztrációs díjjal terheljük, melyet kiszámlázunk a megrendelőnek.* átutalást választva a számlánkra történő beérkezése 48 órán belül.Delayed payment ( *utalás his case ) on the website character conditions of contract based on 3. dot with default interest, administrative we burden it with a prize, for which we invoice the customer. * transfer his arrival happening chosen for our account inside 48 clocks.

A magyarországi törvények szerint az uniós szabályozással azonosan a Ptk. 2004. május 1-jétől hatályos 301/A. §-a szerint a késedelmi kamat mértéke a, (ez az érték aktuálisan a szerződés aláírásától számítva 8. naptól 30 naponta 14 százalék). A kamatfizetési kötelezettség a jogosult fizetési felszólításának (számlájának) kézhezvételétől számított 8 nap elteltétől esedékes, illetve a jogosult teljesítésétől számított 8 nap elteltétől, a jogosult fizetési felszólításának (számlájának) kézhezvétele a szerződés aláírásának napja. Késedelmes kifizetés esetén a megjelenést korlátozzuk, addig a pontig, melytől a késedelmes fizetés kamataival, teljes összegben megérkezik a cég számlájára.Késedelmes fizetés esetén a szolgáltató adminisztrációs díjjat számol fel!Adminisztrációs díj a számlán szereplő összeg 47-% -a.

Nyomtatás

Partnereink

Információk

A szolgáltatás díja 130£/ év.
Az árak a mindenkori valuta középárfolyamon kerülnek váltásra.

FONTOS! A névkártya a megrendelt időszak összegének kiegyenlítése után kerül megjelenésre!

NÉV: cégnév, vagy a névkártya tulajdonosának neve

LEÍRÁS: tevékenység párszavas leírása (pl. fordászat, autóügynökség, stb.)

NÉVKÁRTYA: Itt tölthető fel a szerkesztett, körülvágott névkártya képe. Saját gépről, max. 512Kb., jpg formátumú. online névkártya szerkesztő

Kérjük, hogy csak körülvágott, 9:5-ös oldalarányú ( 90 mm x 50 mm ) névkártyát töltsön fel!

MEGJELENÉSI IDŐSZAK: Válassza ki a névkártya megjelenési időszakát. (12 hónap)

SZÁMLÁZÁSI CÍM: Vevő neve, székhelye stb.


Az elhelyezés a megrendelt időszak összegének számlára való beérkezése után 72 órán belül.