BCTRADESHOP LTD
Littlehampton 77 Hight Street BN17 5AG
Bankszámla szám: 12600016 15304703 49138057
SWIFT:TRWIBEB1XXX

IBAN:BE85 9670 6370 3906

Avenue Louise 54, Room S52  Brussels  1050 Belgium

BANK: Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6.
Corporate registry number: 10770242
UTR: 10770242
E-mail: info@iwebcard.com,iwebcard@yahoo.com,emailboxtwooman@gmail.com

Megbízó megbízza a szolgáltató levállalja hogy a megbízó adatait, -amennyiben a megbízó e-mail címére elküldi (JPG, doc) formátumban a jelen okirat aláírásától számított 365 nap időtartamig a szolgáltató elhelyezi 96 órán belül és tárolja, szükség esetén pontosítja a www.iwebcard.com honlapon a megbízó három csomag közül választhat 1. Bronz csomag 2. Argentum csomag 3. Gold csomag. A csomagok tartalmát lásd iwebcard.com üzlet szabályzat Bronz csomag 105 000 Ft Br. / Argentum csomag 274 000 Ft Br.

Gold csomag 347 000 Ft.Br.  A megjelenített szolgáltatás 98 % rendelkezésre állási idővel rendelkezik. A megbízó változtatásra szövegben adatokban megjelenítendő bélyeg Jpg formátumú képben szolgáltatási e-mail címre történő visszaigazolt érkezés után 96 h-ból Jelenítjük meg. Megbízó a szolgáltatónak jelen szerződés aláírásával egyidőben annak a kezeihez bruttó számlán szereplő az akciós árból feltüntetett összeget magyar forint készpénzben (árváltozás akciós ár csillagozva) ezen összeg tartalmazza az első pontban körülírt szolgáltatás díját csomag részletek lásd : “Web Site üzlet szabályzat” a megbízó ezen összegen felül egység költség nem terheli.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egyes pontban megjelölt szolgáltatás idő további egy év (365 nap) határozott idővel meghosszabbodik abban az esetben az első pontban megjelölt határozott idő lejárta előtt legalább 30 nappal előbb egyik fél sem jelzi e-mail vagy írásban a másik szerződő fél felé, hogy a szolgáltatási idő meghosszabbítását nem kívánja.

Ezen esetben az aktuális szolgáltatási díj terheli a megbízót. A felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni ahol jelen szerződésből eredő kötelezettségek teljesítését vagy jogaik gyakorlását veszélyeztetni vagy gátolná. 

Az értesítés elmulasztásából eredő kárért az értesítést elmulasztó fél a felelős. A szolgáltatás e-mail cím iwebcard@yahoo.com/info@iwebcard.com/  Késedelmes fizetés átutalás esetén a holnapon szereplő szerződő felek a 3.pont lapján késedelmi kamattal illetve adminisztrációs díjjal terheljük melyet ki számlázunk a megrendelőnek. Ezen szerződésből származó vitás kérdések a felek elsősorban békés úton rendezik, amennyiben ez nem jár eredménnyel úgy az érték határtól függően a bíróság illetve a törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat a jelen szerződés nem szabályozott kérdések tekintetében a ptk rendelkezései az irányadó k a szerződést az elejét mint akaratukkal megegyezően helybenhagyólag írták alá. 

Egyéb melléklet:

Fotós munkák árai:

1-4 órás fotózás,egyszeri alkalom és 1 db 8-12 másodperces videó vágásra,+megrendelőnek átadva 80 jpg fotó CD vagy Pendrive formátumban.Lehetőség esetén a megrendelő email címére átküldve,HD minőségben.

Fotózás,videó vágás szolgáltatás ára Br. 42.000 Ft. 40 mp videó méret felett minden 10 mp után Br.17.000 Ft. Kiszállási díj: 1x alkalom 50 km-ig km-ként 160 Ft 50km-150km 185 Ft autópálya esetén a kiszállási dijba az aktuális legkisebb összegű autópálya díj kerül elszámolásra.

Virtual Business Card: NFC technológiájú 86x56 mm méretű plastic kártya leprogramozva 4 szín color nyomattal ellátva Br.: -32.000 Ft Garancia a kártyára 24 hónap. Újboli rendelkezésre állási idő Br.-28.000 Ft.

 

 

The client instructs the service provider to undertake that the client's data, if sent to the client's e-mail address in (JPG, doc) format, will be placed and stored by the service provider within 96 hours for a period of 365 days from the signing of this document, and if necessary clarified by www.iwebcard. com website, the client can choose from three packages 1. Bronze package 2. Argentum package 3. Gold package. For the contents of the packages, see iwebcard.com business rules Bronze package HUF 105,000 Br. / Argentum package HUF 274,000 Br. Gold package HUF 347,000 Br. The displayed service has an uptime of 98%. We will display the stamp to be displayed in the data for the client change in JPG format within 96 hours after the confirmed arrival to the service e-mail address. At the same time as the signing of this contract, the client hands the service provider the amount indicated in the promotional price on the gross invoice in Hungarian forint cash (price change promotional price marked with an asterisk), this amount includes the fee for the service described in the first point, package details see: "Web Site business regulations" the client pays this amount there is no additional unit cost.

The contracting parties agree that the service period specified in each point will be extended by a fixed period of one year (365 days) in the event that neither party notifies the other contracting party by e-mail or in writing at least 30 days before the end of the fixed period specified in the first point to the party that he does not wish to extend the service time.

In this case, the client will be charged the current service fee. The parties are obliged to notify each other immediately of any circumstances in which the fulfillment of the obligations arising from this contract or the exercise of their rights would be endangered or hindered.

The party that fails to notify is responsible for the damage resulting from the failure to notify. The service email address is iwebcard@yahoo.com/info@iwebcard.com/ In the case of delayed payment by transfer, the contracting parties listed in point 3 will be charged interest on late payment and an administration fee, which will be invoiced to the customer. Disputes arising from this contract are primarily settled by the parties amicably, if this does not lead to results, they submit themselves to the exclusive jurisdiction of the court or the tribunal, depending on the value limit, with regard to issues not regulated by this contract, the provisions of the Civil Code govern the contract from the beginning as with their will signed in agreement.


At the place and date specified below, and with the following terms and conditions:

  1. The Customer requests the Service from the Service Provider, and the Service Provider accepts this request. This Service includes that if the Customer sends company data to the Service Provider’s e-mail address in .jpg or .doc format within 365 days of the signing of this Contract, then the Service Provider will store (and amend if necessary) these data and publish the listing on the www.webnevtar.com and www.businescardbookshop.com websites within 72 hours.
  2. Upon the signature of this Contract, the Customer gives 280 (Two hundred and eighty) GBP + VAT in cash to the Service Provider. This sum is to be paid for the services as detailed in Clause 1. The Customer will not be charged for anything other than this amount.
  3. The Parties agree that the Terms of the Service as detailed in Clause 1 will automatically be extended by one year unless at least 30 days before the termination of the Contract, one of the Parties gives notice to the other in writing, stating that he does not want to extend this term. In this case, the Customer will be charged for the current Service Fee.
  4. Parties are obliged to inform each other about any condition that would fully or partially prevent them from fulfilling any of their contractual obligations, or would put the fulfilment of their obligations at risk. Should any of the Parties fail to notify the other Party, a compensation for any damages arising from the consequences has to be paid for by the Party who is responsible for this.
  5. Should any dispute with regards to this Contract arise, the Parties shall try to settle it amicably; if no amicable solution is reached, then the applicable courts will have jurisdiction to adjudicate any dispute arising under or in connection with this Agreement.
  6. With respect to matters not regulated herein, the provisions of the Hungarian Civil Code (Ptk.) shall prevail.

Having read and assented to the present Agreement, the Parties have hereby signed it as proof of their willing consent thereto.

**on sale
Transfer his arrival happening chosen for our account inside.

 

I choose to pay via Paypal am going to transfer the amount in the contact to the provider's Paypal account in 24 hours.

Service purchase (card) review

Our site offers a secure credit card payment provided by Raiffeisen Bank. The security of the data relies on the separation. 
receive information on the Web in the order from the customer, Raiffeisen Bank the card data required for the payment page a 128-bit SSL encryption. The payment-side data content of the Website is not informed, they are accessible by Raiffeisen Bank. The transaction is the result of the Web site after the payment accordingly. The bank card payment solution for your internet browser must support SSL encryption. 
against the value of the service purchased, the amount paid card account will be blocked immediately. Please read the information carefully 
Welcome to the Raiffeisen Bank's secure, online payment solution Site Here? 
Below is a short description about how you can secure way to purchase. 
What to watch out for when buying? 
Read site description, buying conditions of and the terms of payment! 
Study safety conditions at the site, as it will guarantee the security of your data? 
Keep a record of the transaction data related to compensation! (Transaction ID, license number) 
Ensure that the secret data of your card unauthorized person does not have access to. 
Use a browser that supports SSL encryption option required! 
security of the 
SSL encryption method called Secure Sockets Layer accepted abbreviation. Bank has a 128-bit encryption key to protect the communication channel. At present, the global e-commerce, 90% of this encryption method. The browser used by the buyer to SSL using the cardholder data is encrypted prior to transmission, they are passed to the Raiffeisen Bank in a coded form, so do not be deciphered by unauthorized persons. 
accepted cards in the Bank's Internet payment system MasterCard / Maestro, VISA product family of VISA and VISA Electron (Electron in the case only if authorized by the issuing bank) use bank cards as well as payment for online use webkártyával allow.

Payment steps 
you choose you the Web page to the service which you intend to bank card. 
Subsequently, you're redirected to page guaranteeing Raiffeisen Bank secure payment, where to begin payment card data are required to fill. 
enter your card details on the payment button to start the transaction, 
the After payment, you return to the Web page where the transaction you will receive a confirmation. 
event of bankcard payments, following the successful transaction - this is the card's validity and after checking the coverage are mean - Raiffeisen Bank debits the cardholder's account is debited for goods or services counter value. 
If you are not directed back from the payment page of the Web site, the transaction qualifies as unsuccessful. If you click on the browser's "Back / Back" or "Reload / Refresh" button clicking, respectively. close the browser window before directed back to the store, pay unsuccessful. 
If the transaction is the result of the case of the failure of reason, has more details further information, please contact your account keeping bank. CARD ACCEPTANCE

What type of cards can be paid? 
VISA and MasterCard embossed cards and. certain VISA Electron cards. You can use VISA Electron cards for online transactions depends on the card-issuing bank. The VISA Electron cards can be used online emitted by the CIB. 
Which bank cards are suitable for online payment? 
any VISA and MasterCard / Maestro card online payment have been enabled by the card issuing bank and intended specifically for online use Web card. 
might be purchasing cards to pay? 
issued by merchants / service points-based loyalty cards should be no payments online. 
might be co-branded cards to pay? 
any co-branded card is possible to pay for online payment for MasterCard or VISA card.

PAYMENT PROCESS

How does the payment online banking background process? 
customer of merchant / service provider side, after the choice of payment is by credit card payment is initiated, leading to a payment page is moved to a secure communication channel with the Bank. The need to provide payment card number, expiration date, and card back side of aláíráscsíkján found three digit validation code. The transaction, you start from that time the card goes through real-time authorization, under which the original data of card, coverage and the purchase limit will be checked. If the transaction is to resume all the data corresponds to the amount paid account-keeping (card-issuing) bank blocks the card. The amount will be charged to (debited) occurs within a few days depending on the driver's bank account. 
How does it differ from conventional card purchases online? 
distinguish between the presence of the card in (Card Present) with and without the presence of (Card not Present) transactions. Card-present transactions is made ​​using a POS terminal. After the card is swiped and the PIN code is entered, the terminal may contact the cardholder's bank via the authorization center, and the type of card and the card issuer, depending on through the VISA or MasterCard network. This is where the validity and coverage test (authorization). The same path backward through the POS terminal (or the merchant) receives the approval or denial. The customer signs the receipt. Card-not-present transactions are where the card is not physically present. This includes mail, telephone, or transactions electronically (over the internet), where the buyer (cardholder) the transaction is secure (128 bit encrypted) payment site by entering the card details. A successful transaction, you receive an. license number, which is equal to the number of paper slip.

What is a book? 
transaction of the bank is informed of reservation (blocking) follows, since the actual debiting to the official data must first arrive, which takes in and the amount purchased would be spent again some day. Therefore, the reservation of segregated money used for the purchase or recorded, made ​​under reservation. The total amount involved is part of the account balance, that is, it interest, but it can not be spent. The book provides the rejection of transactions, which have no collateral, even though the account balance principle also serve as an opportunity.

PAYMENTS AND UNABLE TO DO

What may be a failed transaction? 
Generally not accepted by the card-issuing bank (ie where the customer obtained the card) payment orders; but in the case of credit card use could also be made ​​that because of the telecommunications or computer error, the request for authorization has not reached the card-issuing bank. 
cards type of error 
the card is not suitable for online payments. 
online using the card prohibited by the account-holding bank. 
A card has been blocked. 
A card information (card number, expiry date, code on the signature strip) has been incorrectly specified. 
Card has expired. 
Invoice type of error is 
not collateral to complete your transaction. 
Amount of transaction exceeding card purchase limit. 
Relations type of error 
in the transaction is likely to be the line went dead. Please try again. 
due to transaction timeout failed. Please try again. 
For technical fault 
If the payment page does not return to the merchant / service provider side of the transaction fails. 
If the payment page is back, but the browser's "back", "reload" or "refresh" allows you to return to the payment page, your transaction the system automatically rejects for security reasons. 
What to do if the payment procedure is unsuccessful? 
For all transactions, a transaction identifier is generated, which is proposed to be recorded. If during the payment attempt the transaction the bank's side will be rejected, please contact your account keeping bank. 
reasons, the managing bank must be contacted in case the payment is unsuccessful? 
During the card-check the account-keeping (card-issuing) bank sends the amount to be recovered merchant (acquiring) bank that the transaction can be executed. Customer of another bank to the acquiring bank may not release confidential information, it only identifies the cardholder bank is authorized. 
What does it mean, but if my bank SMS I received the amount of the reservation / blocking, but the merchant / service provider stated that he had failed to pay? 
This phenomenon may occur in cases where the card was verified on the payment page, but you can not return to the merchant / service provider's website. The transaction is incomplete in this case, so automatically unsuccessful. In this case, the card is not debited the amount of the reservation will be released.

IMPORTANT! The cards will appear after offsetting the ordered period! If this does not happen until the appearance suspended! delayed payment (in case of transfer *) Based on the terms and conditions contained in the website section 3 and default interest. administrative fees charged, which was invoiced to the customer. * The receipt of the transfer by choosing our account within 48 hours. Delayed payment (* reference to his case) on the website of the character Conditions of contract based on the third dot with default interest, administrative, we Burde it with n the prize, for Which We invoice the customer. * transfer his arrival Chosen happening for our account inside 48 clocks.

According to the Hungarian legislation with EU rules on to the Civil Code. With effect from 1 May 2004. 301 / A According to § a default interest rate of, (this value from the actual signing of the contract 8 day 30 day 14 per cent). calculated the interest payable eight days from the date of authorized for payment of (account) the receipt of the lapse of the due and shall be entitled to the fulfillment of 8 days elapsed from and authorized for payment of (invoice) On receipt of the contract signature date. event of late payment of appearance limit, to the point from which the late payment interest on the full amount arrives at the company's account. event of late payment the provider administrative yearling charge ! 47 administration fee on the invoice amount -% of respondents.

SECURITY

What does a VeriSign SSL and 128-bit encrypted communication channel? 
SSL encryption accepted abbreviation for Secure Sockets Layer. Bank has a 128-bit encryption key to protect the communication channel. The company VeriSign enables Raiffeisen Bank to use the 128-bit key, which provide SSL-based encryption. At present, the global e-commerce, 90% of this encryption method. The browser used by the buyer to the cardholder data is encrypted using SSL before transmission, which means they are in coded form, the bank thus not be deciphered by unauthorized persons. 
warned after the payment of the browser to leave the security zone. Which guarantees the security of my payment? 
Absolutely yes. The payment process takes 128-bit encrypted communication channel, so it is completely safe. Following the transaction, you get back to the merchant's website where the dealer website is not encrypted, your browser warns you that you left the encrypted channel. This is not a threat to the security of the payment. 
CVC2/CVV2 What is the code? 
for MasterCard called Card Verification Code, in the case of the so-called Visa. Card Verification Value is a numeric value encoded on the magnetic strip of the credit card, which is used to determine the authenticity of a card. The so-called. CVC2 code, which sequence of MasterCard / Maestro cards on the back of the last three digits of listed should be given over the internet purchases. 
What is Verified by Visa? 
Verified by Visa system registered Visa cardholders choose a password at the card-issuing bank, which they can identify themselves when shopping online, and providing protection against unauthorized use of Visa cards. Raiffeisen Bank accepts cards issued within the Verified by Visa system. 
What is MasterCard SecureCode? 
MasterCard SecureCode systems registered MasterCard / Maestro cardholders choose a password at the card-issuing bank, which they can identify themselves when shopping online, and providing protection for MasterCard unauthorized use / Maestro cards. CIB Bank accepts cards issued within the MasterCard SecureCode systems. 
UCAF What is the code? 
case of MasterCard / Maestro cards for your card-issuing bank may have received a unique code. If you have not got one, leave the field empty. Thanks!

 Print  E-mail

impresión

Partners

información

<p> La cuota es de 130 £ / año. <br>? Los precios de los tipos de cambio de todos los tiempos van a cambiar en el medio. </ strong> </ p> _x000D_          <p> IMPORTANTE! Las tarjetas van a aparecer después de compensar el período ordenada </ strong> </ p> _x000D_          <p> NOMBRE: </ strong> nombre de la empresa, o el nombre del titular de la tarjeta de nombre </ p> _x000D_          DESCRIPCIÓN <p> </ strong>: (. fordászat por ejemplo, un coche, etc) En pareja de palabras descripción de las actividades </ p> _x000D_          <p> tarjetas: </ strong> Usted puede ser el de editar, recortar las tarjetas gráficas. Mi equipo, máx. 512Kb. Formato JPG. tarjetas de visita editor en línea </ p> _x000D_          <p> sólo recortado, subir la relación de aspecto de la serie 9:05 (90 mm ​​x 50 mm) tarjetas </ p> _x000D_          toda <p> período: </ strong> Seleccione el período de la aparición de la tarjeta de presentación. (12 meses) </ p> _x000D_          <p> dirección de facturación. </ strong> Nombre del cliente, ubicación, etc </ p> _x000D_          <hr> _x000D_          <p> alistó después de la recepción de la cantidad de la fase ordenada de la cuenta dentro de las 72 horas. </ strong> </ p>