Adatvédelem, jogi nyilatkozat

Bármely, weboldalunkon látható tartalom utánközléséhez írásos engedélyünk szükséges!
Nem valószínű, hogy engedélyt adunk anyagaink más weboldalon vagy CD-ROM-on történő reprodukálására, de mindegyik közzétett anyag sem másolható, reprodukálható, utánközölhető, sokszorosítható, értékesíthető, nyilvánosan előadható, módosítható, saját termékbe, szolgáltatásba beépíthető, proxy cache-elhető vagy bármilyen más formában akár ingyenesen, akár visszterhesen felhasználható, kivéve amennyiben a Tulajdonos erre előzetesen írásban engedélyt ad. www.webnevtar@gmail.com

FONTOS! A névkártya a megrendelt időszak összegének kiegyenlítése után kerül megjelenésre! Amennyiben ez nem tőrténik meg addig a megjelenést felfüggesztjük!Késedelmes fizetés ( *átutalás esetén ) a honlapon szereplő szerződési feltételek 3. pont alapján késedelmi kamattal ill. adminisztrációs díjjal terheljük, melyet kiszámlázunk a megrendelőnek.* átutalást választva a számlánkra történő beérkezése 48 órán belül.Delayed payment ( *utalás his case ) on the website character conditions of contract based on 3. dot with default interest, administrative we burden it with a prize, for which we invoice the customer. * transfer his arrival happening chosen for our account inside 48 clocks.

A magyarországi törvények szerint az uniós szabályozással azonosan a Ptk. 2004. május 1-jétől hatályos 301/A. §-a szerint a késedelmi kamat mértéke a, (ez az érték aktuálisan a szerződés aláírásától számítva 8. naptól 30 naponta 14 százalék). A kamatfizetési kötelezettség a jogosult fizetési felszólításának (számlájának) kézhezvételétől számított 8 nap elteltétől esedékes, illetve a jogosult teljesítésétől számított 8 nap elteltétől, a jogosult fizetési felszólításának (számlájának) kézhezvétele a szerződés aláírásának napja. Késedelmes kifizetés esetén a megjelenést korlátozzuk, addig a pontig, melytől a késedelmes fizetés kamataival, teljes összegben megérkezik a cég számlájára.Késedelmes fizetés esetén a szolgáltató adminisztrációs díjjat számol fel!Adminisztrációs díj a számlán szereplő összeg 47-% -a.

impresión

Partners

información

<p> La cuota es de 130 £ / año. <br>? Los precios de los tipos de cambio de todos los tiempos van a cambiar en el medio. </ strong> </ p> _x000D_          <p> IMPORTANTE! Las tarjetas van a aparecer después de compensar el período ordenada </ strong> </ p> _x000D_          <p> NOMBRE: </ strong> nombre de la empresa, o el nombre del titular de la tarjeta de nombre </ p> _x000D_          DESCRIPCIÓN <p> </ strong>: (. fordászat por ejemplo, un coche, etc) En pareja de palabras descripción de las actividades </ p> _x000D_          <p> tarjetas: </ strong> Usted puede ser el de editar, recortar las tarjetas gráficas. Mi equipo, máx. 512Kb. Formato JPG. tarjetas de visita editor en línea </ p> _x000D_          <p> sólo recortado, subir la relación de aspecto de la serie 9:05 (90 mm ​​x 50 mm) tarjetas </ p> _x000D_          toda <p> período: </ strong> Seleccione el período de la aparición de la tarjeta de presentación. (12 meses) </ p> _x000D_          <p> dirección de facturación. </ strong> Nombre del cliente, ubicación, etc </ p> _x000D_          <hr> _x000D_          <p> alistó después de la recepción de la cantidad de la fase ordenada de la cuenta dentro de las 72 horas. </ strong> </ p>